Новости проекта
Мобильное приложение Schools.by
С Новым годом!
Голосование
Ці карыстаецеся Вы электроннымі падручнікамі і навучальнымі дапаможнікамі?
Всего 103 человека

Спіс літаратуры для чытання летам (Беларуская літаратура)

Дата: 10 мая 2018 в 10:35, Обновлено 31 марта 2021 в 14:03
Спіс твораў, рэкамендаваных для чытання летам

(пры ўказанні класа маецца на ўвазе, што дзіця ў новым навучальным годзе пойдзе ў гэты клас)

II клас

(5–10 твораў на выбар вучня)

Беларуская літаратура

 1. Беларуская народная казка «Стары бацька»
 2. Беларуская народная казка «Ад крадзенага не пасыцееш»
 3. Беларуская народная казка «Сляпы, глухі і бязногі»
 4. В. Вітка«Чытанка-маляванка»
 5. Я. Колас«Міхасёвы прыгоды»
 6. Я. Пархута«Казкі дзеда Яраслава»
 7. М. Пазнякоў «Ехаў поўны воз дзівос». «Вершы, лічылкі, загадкі»
 8. М. Пазнякоў «Загадкі з поля і градкі»
 9. У. Паўлаў «Колькі гусей убачыў Яўсей? »
 10. В. Гардзей «Зай, які лічыў варон»
 11.  М. Багданові«Мушка-зелянушка і камарык-насаты тварык»
 12. Л. Прокша«Прыгоды хлопчыка Бульбінкі»
 13. У. Ліпскі «Наша Маша»
 14. Часопіс «Вясёлка»

III клас

(5–10 твораў на выбар вучня)

Беларуская літаратура

 1. А.Вольскі «Сцяпан-вялікі пан»
 2. Р.Iгнаценка «Апавяданнi»
 3. А. Савiцкi«Радасцii нягоды залацiстага карасiка Бублiка»
 4. Ул.Ягоÿдзiк «Творы пра жывёл»
 5. Творы I.Аношкiна, Я.Бяганскай, П.Кавалёва пра дзяцей.
 6. Вершы К.Камейшы, В.Гардзея аб прыродзе i роднай зямлi
 7. М.Чарняўскі  «Акадэмія на колах». «Добры доктар». «Казакі-памочнікі».  «Вясёлка над полем»
 8. В.Хомчанка «Сустрэча з цудам». «Білеты ў цырк». «Дождж». «Шырокая вуліца». «Дзве Дашы»
 9. Ул.Карызна «Зямля – два паўшар'і»
 10. Часопіс «Вясёлка»

IV клас

(5–10 твораў на выбар вучня)

Беларуская літаратура

 1. У. Шахавец «Светлая раніца»
 2. А. Якаўлева «Мае сябры – басаногія»
 3. А. Вольскі «Ад А да Я прафесія мая»
 4. А. Дзеружынскі «Той, хто працуе»
 5. К. Кірэенка «Вучуся ў таты»
 6. К. Камейша «Добры дзень, шафёр»
 7. М. Маляўка «Як дом будавалі»
 8. Я. Брыль «Сняжок і Волечка»
 9. Я Бяганская «Сланечнікі»
 10. П. Кавалёў «Малы мужчына»
 11. У. Ляўданскі «Яшка прыляцеў»
 12. А. Паскробышаў «Міколка-паляўнічы»
 13. П. Прануза «Фарбы восені»
 14. П. Сушко«Карагод у агародзе»
 15. К. Жук «Шпак купіў магнітафон»
 16. А. Дудараў «Мурзік і Піня»
 17. Ф Казлоўскі «Мурашык-кусачык»
 18. У. Шайдаў «Сарока-вартаўніца». «Бярозавы дождж»
 19. Р. Ігнаценка «Карабель вясны»
 20. Я Купала «Мой край»
 21. Г.Марчук «Добрае сэрца»
 22. Л. Шырын «Ясь, жалейка і вясна»
 23. Э. Агняцвет Вершы, казкі
 24. У. Ягоўдзік «Свята летаўца: апавяданні, аповесці, казкі»
 25. С. Давідовіч «Дзівос з дзівосаў»
 26. Часопіс «Вясёлка»

VI клас

(7 – 10 твораў на выбар вучня)

Беларуская літаратура

1.У. Бутрамееў «Вялікія і славутыя людзі беларускай зямлі»

2. Васіль Вітка «Трывога ў Ельнічах»

3.Віталь Вольскі  «Падарожжа па краіне беларусаў»

4.А. Вялюгін  «Дзіва»

5. Зб. «Жаўранкі над палямі» (уклад.А. Бадак)

6. Якуб Колас  «Начужым грунце», «Сірата Юрка», «Чортаў камень», «Купальскія светлякі»

7.Янка Маўр «У краіне райскай птушкі: аповесці, апавяданні»

8.I. Навуменка  «Вайна каля Цітавай копанкі»

9. Зб. «Ніколі не забудзем»

10.А. Пальчэўскі  «Рэкс і Казбек»

11.I. Пташнікаў  «Арчыбал»

12.Б. Сачанка  «Зерне і млын»

13.В. Стома  зб. «У нерушы дзікай прыроды»

14. I. Сяркоў. «Мы з Санькам у тыле ворага»

15.М. Чарняўскі. «Вогнепаклоннікі», «Страла расамахі»

16.У. Шыцік. «Зорны камень», «Настаўнік»

17. У. Караткевіч «Лебядзіны скіт»

18.Фальклорныя легенды «Дамавік едзіць на конях», «Палешукі і палевікі»

19. К.Чорны «Насцечка»

20. У.Бутрамееў «Славутая дачка Полацкай зямлі»

21. С.Тарасаў «Фрэскі»

22. І. Пташнікаў «Алені»

23. Алесь Жук «Паляванне на Апошняга Жураўля»

24. Раіса Баравікова «Аповесць чатырох падарожжаў», «Казкі астранаўта»

25. Алесь Звонак «Гарбуз», М. Скрыпка «Свіння і Баран»,  Я. Брыль «Ветэрынар» (байкі)

VII клас

(7 – 10 твораў на выбар вучня)

Беларуская  літаратура

1. В. Адамчык «Урок арыфметыкі»

2. У. Аляхновіч «Першае каханне»

3. Р. Баравікова «Казкі астранаўта»

4. В. Быкаў «Альпійская балада»

5. А. Васілевіч «Пачакай, затрымайся...»

6. У. Дамашэвіч «Абуджэнне»

7. А. Камароўскі «Бусел»

8. У. Караткевіч «Кніганошы»

9.А. Кобец-Філімонава «Жаваранкі над Хатынню»

10. А. Марціновіч «Гістарычныя постаці»

11. П. Місько «Эрпіды на планеце Зямля»

12. А. Наварыч «Антонік»

13. І. Пташнікаў «Ільвы»

14. Я. Сіпакоў «Зялёны лісток на планеце Зямля»

15. А. Федарэнка «Шчарбаты талер»

16. В. Хомчанка «Звон пад зямлёй»

17. У. Шыцік «Кіб загаварыў апоўначы»

18. Янка Брыль «Сірочы хлеб»

19. Леанід Дайнека «Меч князя Вячкі» (урыўкі з рамана)

20. Я.Колас «Новая зямля», «Сымон-музыка» (урыўкі з паэм)

21. М.Багдановіч «Музыка»

22. Т. Хадкевіч «Крынічка», В. Зуёнак. «З вайны сустрэлі мацяркі сыноў...»

23.I. Навуменка «Настаўнік чарчэння», А. Васілевіч «Горкі ліпавы мёд»

24.Янка Маўр «Палескія рабінзоны»

25.А. Разанаў «У парку», Я. Сіпакоў «Спяць у снарадах...»

VIII клас

(8 – 12 твораў на выбар вучня)

Беларуская літаратура

1. В. Адамчык «Дзікі голуб»

2. А. Бадак «Адзінокі васьмікласнік хоча пазнаёміцца»

3. П. Васючэнка Зб. «Жылі-былі паны Кубліцкі ды Заблоцкі»

4. С. Дзяргай «Чатыры стыхіі»

5. А. Камароўскі Зб. «Пенальці» (адно з апавяданняў)

6. К. Камейша «Кубак блакіту»

7. В. Карамазаў «Прыліпала»

8. У. Караткевіч «Лісце каштанаў»

9. А. Масарэнка «На бабровых тонях»

10. П. Місько «Грот Афаліны»

11. М. Мятліцкі «Чаканне сонца»

12. Л. Рублеўская«Сэрца мармуровага анёла»

13. А. Сербантовіч «Пярсцёнак»

14. М. Стральцоў «Адзін лапаць, адзін чунь»

15. Р. Стывенсан «Чорная страла»

16. М. Федзюковіч Зб. «Краса дзён»

17. I. Чыгрынаў «Бульба»

18. Я. Янішчыц «Зорная паэма»

19. Аляксей Дудараў «Вечар»

20. УладзімірКараткевіч «Нельга забыць»

21. Васіль Быкаў «Жураўліны крык», «Страта»

22. М. Багдановіч «Вечар на захадзе ў попеле тушыць...», В. Зуёнак «Над зямлёю шугае верасень...», А. Наўроцкі  «Чатырохгранная ваза», А.Міцкевіч «Да Нёмана», В. Зуёнак. «Дала прырода мне ваду і цвердзь...», Л. Дайнека. «За крокам крок. I дзень за днём...», М.Шушкевіч. «Ты мне вясною прыснілася»

23. А. СалтукЗборнік «На далонях жыцця»

24. В. Вольскі «Несцерка,або Г.Марчук «Новыя прыгоды Несцеркі»

IX клас

(6 – 10 твораў на выбар вучня)

Беларуская літаратура

1. «Дрэва вечнасці: кніга для пазакласнага чытання» (уклад. В.Кушнярэвіч)

2. А. Абуховіч. Вершы

3. М. Арочка «Судны дзень Скарыны»

4. Д. Бічэль «Замест запавету», «На пляцы пятлі», «Еўфрасіння Полацкая», «Словам Скарыны», «Вершатворца Сімяон Полацкі», «Літанне» (вершы са зб.«А на Палессі»)

5. Т. Бондар «Рагнеда»

6. Зб. «Карона Вітаўта Вялікага»

7. Карусь Каганец «Модны шляхцюк»

8. У. Караткевіч «Дрэва вечнасці»

9. М. Кацюбінскі «Цені забытых продкаў»

10. Ю. Крашэўскі «Хата за вёскай»

11. А. Куляшоў «Хамуціус»

12. М. Лужанін «Колас расказвае пра сябе»

13. «Мае браты, мае суседзі» (уклад.Т. Кабржыцкая, В. Рагойша)

14. А. Мальдзіс «Як жылі нашы продкі ў XVIII ст.»

15. М. Маляўка.Зб. «Старая зямля»

16. А. МарціновічЗб. «Хто мы, адкуль мы»

17. Б. Мікуліч «Развітанне»

18. А. Наўроцкі «Валун»

19. А. Статкевіч-Чабаганаў «Лёс роду — лёс радзімы»

20. К. Тарасаў «Тры жыцці княгіні Рагнеды»

21. Я. Чачот «Наваградскі замак»

22. Я. Баршчэўскі 2-3 апавяданні са зборніка «Шляхціц Завальня»

23. В. Дунін-Марцінкевіч. «Ідылія» або «Гапон»

XI клас

(10 – 14 твораў на выбар вучня)

Беларуская літаратура

1. «Галасы вёснаў: сучасная беларуская паэзія». ШБ (склад.А. Бельскі, У. Дзіско)

2. «Споведзь калосся: беларуская паэзія другой паловы XX стагоддзя». ШБ (склад.А. Бельскі, У. Дзіско)

3. «Сталасць думкі, маладосць душы: зб. паэзіі». ШБ (склад.М. Мятліцкі)

4. Р. Баравікова «Дрэва для райскай птушкі»

5. Ю. Голуб Зб. «Сын небасхілу»

6. П. Макаль Зб. «Азбука любві»

7. М. Мятліцкі «Выбранае»

8. П. Панчанка Зб. «Горкі жолуд», «Высокі бераг», «Зямля ў мяне адна»

9. А. Разанаў «У горадзе валадарыць Рагвалод»

10. А. Русецкі Зб. «Яго вялікасць»

11. А. Сыс  Зб. «Пан лес», «Агмень»

12. В. Шніп Зб. «Балада камянёў»

13. Я. Янішчыц Зб. «У шуме жытняга святла», «Каліна зімы», «Па­чынаецца ўсё з любві…» (на выбар)

14. Л. Дайнека Раман «Жалезныя жалуды»

15. В. Карамазаў «Зачараваная душа» (эсэ)

16. А. Кудравец Зб. «Смерць нацыяналіста»

17. Г. Марчук Раман «Кветкі правінцыі», «Калі заспявае певень»

18. В. Праўдзін «Апавяданні»

19. I. Шамякін Аповесць «Ахвяры», раман «Злая зорка» або «Непаўторная вясна», «Гандлярка и паэт», “Сэрца на далоні”

20. А. Дзялендзік «Гаспадар»

21. А. Дудараў «Палачанка», «Князь Вітаўт» або «Чорна панна Нясвіжа»

22. А. Петрашкевіч«Меч Рагвалода»

23. I. Чыгрынаў «Следчая справа Вашчылы»

24. В.Быкаў «Знак бяды», «Сотнікаў» або «Пакахай мяне, салдацік»

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.